Zasady wstępowania i uczestnictwa w klubie

 

  • wzięcie udziału w jednym dłuższym lub dwóch krótszych rajdach CAAR*,
  • wykazanie się w trakcie imprezy zaletami towarzyskimi i bezkonfliktowością,
  • złożenie deklaracji członkowskiej i zatwierdzenie członkostwa przez Zarząd klubu.

Wiek, wykształcenie, ani status majątkowy nie są brane pod uwagę.

Klub nie jest biurem turystycznym i wszystkie funkcje obieralne pełnione są społecznie bez wynagrodzenia. Członkowie mają możliwość brania udziału w imprezach otwartych, organizowanych przez którykolwiek z zagranicznych klubów CAAR.

*Klub nie gwarantuje możliwości uczestnictwa osób niezrzeszonych w planowanych rajdach CAAR.

Trochę dodatkowych informacji o klubie można uzyskać z poniższego wywiadu.